मराठी समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd In Marathi With PDF | Synonyms Words in Marathi

या आर्टिकल मध्ये तुम्हा सर्वां साठी सादर करीत आहे मराठी समानार्थी शब्द Samanarthi shabd in marathi जे तुम्ही ऑनलाईन वाचू शकता आणि मराठी समानार्थी शब्द pdf डाउनलोड पण करू शकता. 

samanarthi shabd in marathi

तर हे आहे काही समानार्थी शब्द मराठी मध्ये.  

Contents
 1. अ वरून समानार्थी शब्द
 2. आ वरून समानार्थी शब्
 3. इ आणि ई वरून समानार्थी शब्द
 4. उ आणि ऊ वरून समानार्थी शब्द
 5. ए आणि ऐ वरून समानार्थी शब्द
 6. ॠ वरून समानार्थी शब्द
 7. क वरून समानार्थी शब्द
 8. ख वरून समानार्थी शब्द
 9. ग वरून समानार्थी शब्द
 10. घ वरून समानार्थी शब्द
 11. च वरून समानार्थी शब्द
 12. छ वरून समानार्थी शब्द
 13. ज वरून समानार्थी शब्द
 14. झ वरून समानार्थी शब्द
 15. ट आणि ठ वरून समानार्थी शब्द
 16. ड वरून समानार्थी शब्द
 17. त वरून समानार्थी शब्द
 18. थ वरून समानार्थी शब्द
 19. द वरून समानार्थी शब्द
 20. ध वरून समानार्थी शब्द
 21. न वरून समानार्थी शब्द
 22. प वरून समानार्थी शब्द
 23. फ वरून समानार्थी शब्द
 24. ब वरून समानार्थी शब्द
 25. भ वरून समानार्थी शब्द
 26. म वरून समानार्थी शब्द
 27. य वरून समानार्थी शब्द
 28. र वरून समानार्थी शब्द
 29. ल वरून समानार्थी शब्द
 30. व वरून समानार्थी शब्द
 31. श वरून समानार्थी शब्द
 32. स वरून समानार्थी शब्द
 33. ह वरून समानार्थी शब्द
 34. Marathi Samanarthi Shabd PDF


1. अ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
अनाथ पोरका
अनर्थ संकट
अपघात दुर्घटना
अपेक्षाभंग हिरमोड
अभिवादन नमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभिनंदन गौरव
अभिमान गर्व
अभिनेता नट
अरण्य वन, जंगल, कानन, विपिन
अवघड कठीण
अवचित एकदम
अवर्षण दुष्काळ
अविरत सतत, अखंड
अडचण समस्या
अभ्यास सराव, परिपाठ, व्यासंग
अन्न आहार, खाद्य
अग्नी आग, अनल, विस्तव, वन्ही, अंगार, पावक, हुताशन, शिखी
अना आणि
अगणित असंख्य, अमर्याद
अचल शांत, स्थिर
अचंबा आश्चर्य, नवल
अतिथी पाहुणा
अत्याचार अन्याय
अपराध गुन्हा, दोष
अपमान मानभंग
अपाय इजा
अही साप, भुजंग, सर्प, व्याळ, पन्नग, फनी
अश्रू आसू
अंबर वस्त्र
अंधार काळोख, तिमीर, तम
अमृत पीयूष, सुधा
अहंकार गर्व
अंक आकडा

2. आ वरून समानार्थी शब्द 

शब्द समानार्थी शब्द
आई माता, माय, जननी, माउली, जन्मदा, जन्मदात्री
आकाश आभाळ, गगन, नभ, अंबर, आवकाश, अंतरीक्ष, व्योम, ख, अंतराळ, वियत, वितान
आठवण स्मरण, स्मृती, सय
आठवडा सप्ताह
आनंद हर्ष, तोष, मोद, संतोष, प्रमोद, उल्हास, उद्धव
आजारी पीडित, रोगी
आयुष्य जीवन, हयात
आतुरता उत्सुकता
आरोपी गुन्हेगार, अपराधी
आश्चर्य नवल, अचंबा, विस्मय, अचरथ, आचोज
आसन बैठक
आदर मान
आवाज ध्वनी, रव
आवाजमां आवाजात
आज्ञा आदेश, हुकूम
आपुलकी जवळीकता
आपत्ती संकट
आरसा दर्पण, मुकुर, आदर्श
आरंभ सुरवात
आशा इच्छा
आस मनीषा
आसक्ती लोभ
आळशी कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट
आशीर्वाद शुभचिंतन
ओंजळभर अंजूरभर
ओझे वजन, भार
ओढा झरा, नाला
ओळख परिचय
औक्षण ओवाळणे

मराठी अंक १ ते १०० | Number Names In Marathi 1 To 100 

3. इ आणि ई वरून समानार्थी शब्द 

शब्द समानार्थी शब्द
इलाज उपाय
इशारा सूचना
इंद्र सुरेंद्र, नाकेश, वसाव, सहस्त्राक्ष, वज्रपाणी, देवेंद्र
इहलोक मृत्युलोक
ईर्षा चुरस
इच्छा आकांक्षा, आस, मनीषा, स्पृहा, लिप्सा, अपेक्षा
ईश्वर देव, ईश, निर्जर, परमेश्वर, अलक्ष, सूर, विभूध, अलख, प्रभू, त्रिदश


4. उ आणि ऊ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
उत्सव समारंभ, सण, सोहळा
उक्ती वचन
उशीर विलंब
उणीव कमतरता
उपवन बगीचा
उदर पोट
उदास खिन्न
उत्कर्ष भरभराट
उपद्रव त्रास
उपेक्षा हेळसांड
उठावाची उठायची
ऊर्जा शक्ती

5. ए आणि ऐ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी
एकजूट एकी, ऐक्य
ऐश्वर्य वैभव
ऐट रुबाब, डौल

Marathi Months Name | मराठी महिने व नाव मराठी आणि इंग्रजी

6. ॠ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
ॠण कर्ज
ॠतू मोसम
ऋषी = तपस्वी, मुनी, साधू, तापस


7. क वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
कथा गोष्ट, कहाणी, हकिकत
कठीण अवघड
कविता काव्य, पद्य
करमणूक मनोरंजन
कठोर निर्दय
कनक सोने
कटी कंबर
कमळ पंकज, अंबुज, नलिनी, अळत, पद्म, सरोज, अंभोज, अरविंद, राजीव,
कपाळ ललाट, भाल, कपोल, निढळ, अलिक
कष्ट श्रम, मेहनत
कंजूष कृपण
काम कार्य, काज
काठ किनारा, तीर, तट
काळ समय, वेळ, अवधी
कान श्रवण
कावळा काक, एकाक्ष, वायस
कालांतराने दिसामासा
काष्ठ लाकूड
कासव कूर्म, कामट, कमठ, कच्छप, कच्छ
किल्ला गड, दुर्ग
किमया जादू
कार्य काम
कार्यक्षम कुशल, दक्ष, निपुण, हुशार
कारागृह कैदखाना, तुरुंग
कीर्ती प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
कुतूहल उत्सुकता
कुटुंब परिवार
कुशल हुशार, तरबेज
कुत्रा श्वान
कुटी झोपडी
कुचंबणा घुसमट
कृपण कंजूष
कृश हडकुळा
कोवळीक कोमलता
कोठार भांडार
कोळिष्टक जळमट

Days Of The Week In Marathi And English | आठवड्याचे वार इंग्रजीत 

8. ख वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
खण कप्पा
खल नीच, दुष्ट, दुर्जन
खडक मोठा दगड, पाषाण
खटाटोप प्रयत्न
खग पक्षी, विहंग, व्दिज, अंडज, शकुन्त
खड्ग तलवार
खरेपणा न्यायनीती
ख्याती कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्री विश्वास
खाली जाणे अधोगती
खाटा करणे आंबवणे
खिडकी गवाक्ष
खेडे गाव, ग्राम
खोड्या = चेष्टा, मस्करी

9. ग वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
गरज आवश्यकता
गरवार गर्भवती
गवत तृण
गरुड खगेंद्र, खगेश्वर, तार्क्ष्य, वैनतेय
गणपती लंम्बोदर, गजानन, हेरंब, लक्षप्रद, निधी, धरणीधर, वक्रतुंड
गाय धेनू, गोमाता
गाणे गीत, गान
गंमत मौज, मजा
गंध वास, दरवळ
ग्रंथ पुस्तक
गाव ग्राम, खेडे
गुन्हा अपराध
गुलामी दास्य
गोड मधुर
गोणी पोते
गोष्ट कहाणी, कथा
गौरव सन्मान
ग्राहक गिऱ्हाईक


10. घ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
घर सदन, गृह, निकेतन, आलय, भवन, निवास, धाम, घृह
घरटे खोपा
घागर घडा, मडके
घोडा अश्व, हय, वारू, तुरंग, वाजी
घोयका घोळका, जमाव

11. च वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
चव रुची, गोडी
चरण पाय, पाऊल
चरितार्थ उदरनिर्वाह
चक्र चाक
चऱ्हाट दोरखंड
चाक चक्र
चंद्र शशी, रजनीनाथ, इंदू, सुधाकर, निशानाथ
चांदणे कौमुदी, चंद्रप्रकाश, चंद्रिका, ज्योत्स्ना
चिंता काळजी
चिडीचूप शांत
चिमुरडी लहान
चूक दोष
चेहरा मुख
चौकशी विचारपूस

Marathi Alphabets With PDF | मराठी मुळाक्षरे | Marathi Varnamala

12. छ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
छंद नाद, आवड
छान सुरेख, सुंदर
छिद्र भोक


13. ज वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
जग दुनिया, विश्व
जत्रा मेळा
जन लोक, जनता
जमीन भूमी, धरती, भुई
जंगल रान
ज्यातात जात्यात
जीव प्राण
जीवन आयुष्य, हयात
जुलूम अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय

14. झ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
झाड वृक्ष, तरू, पादप, द्रूप, गुल्म, अगम, विटप, शाखी
झोपडी कुटीर, खोप
झोप निद्रा
झोका झुला
झेंडा ध्वज, निशाण
झुंझुरका = पहाटेस

15. ट आणि ठ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
टेकडी हुकडी
ठग चोर
टेंभा गर्व, पोत, तोरा, रुबाब
ठसा मुद्रा छाप शिक्का मुद्रा छाप शिक्का
ठिकाण स्थान


16. ड वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
डोके मस्तक, शीर्ष, शीर
डोळा नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्ष, आवळू, अंबक
डोया डोळा
डोंगर पर्वत, गिरी

17. त वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
तक्रार गाऱ्हाणे
तलाव तडाग, सरोवर, कासार
तळे तलाव, सरोवर, तडाग
त्वचा कातडी
तारण रक्षण
ताणीस्नी ताणून
ताल ठेका
तुरंग कैदखाना, बंदिवास
तुलना साम्य
तोंड तुंड, वक्र, आनन, वदन, मुख

18. थ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
थट्टा मस्करी, चेष्टा
थवा समूह
थोबाड = गालपट


19. द वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
दगड पाषाण, खडक
दरवाजा दार, कवाड
दाम पैसा
दृश्य देखावा
दृढता मजबुती
दिवस दिन, वार, वासर
दिवा दीप, दीपक
दूध दुग्ध, पय, क्षिर
द्वेष मत्सर, हेवा
देव ईश्वर, विधाता
देह तनु, तन, काया, वपू, शरीर
देश राष्ट्र
देखावा दृश्य
देखत बघत, पाहत
दार दरवाजा
दारिद्र्य गरिबी
दौलत संपत्ती, धन

20. ध वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
धरती भूमी, धरणी
ध्वनी आवाज, रव
धन संपत्ती, संपदा, दौलत, लक्ष्मी
धनुष्य चाप, धनु, कोदंड, कार्मुक

21. न वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
नदी सरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी
नजर दृष्टी
नवरा भ्रतार, वल्लभ, पती, कांत, नाथ, दादला, धव, अम्बुला, कवेश
नक्कल प्रतिकृती
नमस्कार वंदन, नमन
नातेवाईक नातलग
नाच नृत्य
निश्चय निर्धार
निर्धार निश्चय
निर्मळ स्वच्छ
नियम पद्धत
निष्ठा श्रद्धा
नृत्य नाच
नोकर सेवक
न्हौतं नव्हते


22. प वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
परिश्रम कष्ट, मेहनत
पती नवरा, वर
पत्र टपाल
पहाट उषा
परीक्षा कसोटी
पर्वा चिंता, काळजी
पर्वत डोंगर, गिरी, अचल, शैल, अद्री
पक्षी पाखरू, खग, विहंग, व्दिज, अंडज
पाडा आदीवासींची १०-१५ घरांची वस्ती
प्रकाश उजेड
प्रवास सफर, फेरफटका, पर्यटन
प्रवासी वाटसरू, पांथस्थ, मार्गिक
प्रजा लोक
प्रत नक्कल
पत्नी बायको, अम्बुला, अस्तुरी, अर्धागी, भार्या, कांता
प्रदेश प्रांत
प्रवास यात्रा
प्राण जीव
पान पत्र, पत्ता, पर्ण
प्रासाद वाडा
पाखरू पक्षी
पाऊल = पाय, चरण

23. फ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
फलक फळा
फांदी शाखा
फूल पुष्प, सुमन, कुसुम

24. ब वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
बदल फेरफार, कलाटणी
बर्फ हिम
बहीण भगिनी
बक्षीस पारितोषिक, पुरस्कार
बाग बगीचा, उद्यान, वाटिका
बासरी पावा
बेत योजना
बाळ बालक
बाप पिता, वडील, जनक
बादशाहा सम्राट
बुद्धी मती
ब्रीद = बाणा


25. भ वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
भरवसा विश्वास
भरारी झेप, उड्डाण
भव्य टोलेजंग
भुंगा भ्रमर, भृंग, मिलिंद, मधुकर
भाट स्तुतिपाठक
भारती भाषा, वैखरी
भांडण तंटा
भाळ कपाळ
भाऊ बंधू, सहोदर, भ्राता
भेसळ मिलावट
भेदभाव फरक
भोजन जेवण
भोंग = खोपटे, झोपडी

26. म वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
मदत साहाय्य
ममता माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मन चित्त, अंतःकरण
मजूर कामगार
महिना मास
महिला स्त्री, बाई, ललना
मजूर कामगार
मस्तक डोके, शीर, माथा
मानवता माणुसकी
मान गळा
माणूस मानव
मंगल पवित्र
मंदिर देऊळ, देवालय
मंदपणा मंडपाच्या
मंडपामां मंडपामध्ये
मार्ग रस्ता, वाट
म्होरक्या पुढारी, नेता
मोहाची फुले मोवा
मित्र दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
मिष्टान्न गोडधोड
मुलगा पुत्र, सुत, तनय, नंदन, तनुत
मुलगी कन्या, तनया, दुहिता, नंदिनी, आत्मजा
मुद्रा चेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुख तोंड, चेहरा

मराठी विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd In Marathi

27. य वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
यश सफलता
यज्ञ याग, होम, मख
यातना व्यथा, वेदना
युक्ती विचार, शक्कल विचार, शक्कल
युद्ध लढाई, संग्राम, लढा, समर
येतवरी येईपर्यंत
योद्धा लढवय्या


28. र वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
रक्त रुधिर
रणांगण रणभूमी, समरांगण
राग क्रोध, संताप, चीड
राजा नरेश, नृप, भूपाल, राणा, राया
राष्ट्र देश
रांग ओळ
रात्र निशा, रजनी, यामिनी
रास्ता पथ, वाट, मार्ग
राक्षस दानव, दैत्य, असुर
रान वन, जंगल, अरण्य, कानन
रूप सौंदर्य
रुबाब ऐट, तोरा
रेखीव सुंदर, सुबक

29. ल वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
लग्न विवाह, परिणय
लाट लहर
लाज शरम
लोभ = हाव हाव
लोटके मडके
लता वेल, वल्लरी,वल्ली
लढाई युद्ध, संग्राम, समर, संगर
लक्ष्मी रामा, इंदिरा, पद्मा, कमला

30. व वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
वरचा वद्राचा
वडील पिता
वस्त्र कपडा
वद्रा वर
वारा वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
वाट मार्ग, रस्ता
वाद्य वाजप
वातावरण = रागरंग रागरंग
वेग गती
वेळ समय, प्रहर
वेळू बांबू
वेश सोशाख
वेदना यातना
विश्रांती विसावा, आराम
वितरण वाटप, वाटणी
विद्या ज्ञान
विनंती विनवणी
विरोध प्रतिकार, विसंगती
विसावा विश्रांती, आराम
विश्व जग, दुनिया
वीज विद्युर, सौदामिनी
वृत्ती स्वभाव
वृद्ध म्हातारा
वैराण ओसाड, भकास, उजाड
वैरी शत्रू, दुष्मन
वैषम्य विषाद

31. श वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
शरीर देह, तनू, काया, कुडी, अंग
शक्ती सामर्थ्य, जोर, बळ
शर्यत स्पर्धा, होड, चुरस
शहर नगर
शंकर चंद्रचूड
श्वापद जनावर
शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक
शाळा विद्यालय
शाळुंका शिविलिंग
शेत शिवार, वावर, क्षेत्र
शिवार शेत, वावर
शीण थकवा
शील चारित्र्य
शीतल थंड, गार
शिक्षा दंड, शासन


32. स वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
सकाळ प्रभात, उष:काल
सचोटी खरेपणा
सफाई स्वच्छता
सवलत सूट
सजा शिक्षा
सन्मान आदर
सांगत म्हणत
संकट आपत्ती
संधी मोका
संत सज्जन, साधू
संपत्ती धन, दौलत, संपदा
सायंकाळ संध्याकाळ
सावली छाया
साथी सोबती, मित्र, दोस्त, सखा
स्तुती प्रशंसा
स्पर्धा चुरस, शर्यत, होड, पैज
स्थान ठिकाण, वास, ठाव
स्त्री बाई, महिला, ललना
संध्याकाळ सायंकाळ, सांज
स्फूर्ती प्रेरणा
स्वच्छता झाडलोट
सुवास सुगंध, परिमल, दरवळ
सुंदर सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सागर समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, दर्या, अर्णव
सावली छाया
सामर्थ्य शक्ती, बळ
साहित्य लिखाण
सेवा शुश्रूषा
सिनेमा चित्रपट, बोलपट
सिंह केसरी, मृगराज, वनराज
सीग शीग
सुविधा सोय
सुगंध सुवास, परिमळ, दरवळ
सूत धागा, दोरा
सूर स्वर
सूर्य रवी, भास्कर, दिनकर, सविता, मित्र, अरुण, भानू,
सोने सुवर्ण, कांचन, हेम, कनक
सोहळा = समारंभ

33. ह वरून समानार्थी शब्द

शब्द समानार्थी शब्द
हद्द सीमा, शीव
हत्ती गज, पिलू, सारंग, कुंजर
हर्दमच्यावानी नेहमीप्रमाणे
हल्ला चढाई
हळू चालणे मंदगती
र्हायणं राहिले
हकिकत गोष्ट, कहाणी, कथा
हात हस्त, कर, बाहू
हाक साद
हारीच एकत्र
हित कल्याण
हिंमत धैर्य
हुकूमत अधिकार
हुरूप उत्साह
हुबेहूब तंतोतंत
हुभा उभा
हेका  हट्ट, आग्रह


Marathi Samanarthi Shabd PDF

मराठी समानार्थी शब्द pdf ला डाउनलोड करण्या साठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click Here To Download


तर हे होते काही मराठी भाषेतले समानार्थी शब्द. तुम्हाला हे आर्टिकल कसे वाटले कंमेंट करून सांगा आणि आपल्या मित्रां सोबत सहारे जरूर करा.

2 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post